Контраст
Шрифт
Телефон МВС
(044) 256-03-33
Телефон МВС
(044) 253-64-04
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

Загальні положення

Департамент охорони здоров'я (далі - Департамент) є структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України (далі - Міністерство, МВС), що реалізує державну політику Міністерства у сфері відомчої охорони здоров`я.
Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Кабінету Міністрів України та Президента України, нормативно-правовими актами МВС та Міністерства охорони здоров'я України.

Основні завдання Департаменту
1. Інформаційне, консультативне, експертно-аналітичне, правове, організаційне та інше забезпечення діяльності МВС з формування і реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я.
2. Розроблення, організація і здійснення контролю за комплексом профілактичних, лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення осіб, які відповідно до законодавства мають право на медичне обслуговування.
3. Здійснення контролю за дотриманням законодавства , організаційне і методичне керівництво діяльністю закладів охорони здоров'я МВС.
4. Координація та контроль реалізації цільових та перспективних програм, виконання яких покладено на МВС, у частині формування і реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я.